Saksische bulturn met swastikamotieven

Saksische bulturn met swastikamotieven

Behalve voor normale huishoudelijke doeleinden, zoals het bewaren van voedsel, werden potten gebruikt als urn. Ook deze pot is als urn gebruikt. Dat is af te leiden uit het feit dat er nog crematieresten inzitten. De as van de brandstapel en de resten van de dode werden in de urn gestopt en deze werd vervolgens begraven. Het verbranden van lijken kwam tot in de Vroege Middeleeuwen voor. Na de komst van het christendom werden de doden begraven. Pas in de twintigste eeuw is het cremeren weer in zwang geraakt. De hier afgebeelde urn is versierd met groeflijnen en ribben.


object:  bulturn
datering:  400-500
materiaal:  aardewerk (handgevormd) (Saksisch)
afmetingen:  26,5 x 34 cm
vindplaats:  Nederland; Drenthe; Hooghalen
collectie:  Middeleeuwen
objectnummer:  HRS 1
Tijdbalk wordt geladen...