Portretkop van Julius Caesar

Portretkop van Julius Caesar

Gaius Iulius Caesar (100-44 v.Chr.) was de eerste Romeinse legeraanvoerder die de Lage Landen doorkruiste. Het is mogelijk dat de portretkop deel uitmaakte van een standbeeld in het legioenkamp van Nijmegen. Deze marmeren kop is vrij zwaar gehavend. Het voorhoofd is horizontaal ingekerfd en de kin en de neus zijn grotendeels weggeslagen. De verdwenen neus was trouwens niet de oorspronkelijke; een rond gat bewijst dat er ooit met behulp van een ijzeren pen een nieuwe op gezet is. De hals is schuin afgebroken. Ondanks de verminkingen is de kop met grote waarschijnlijkheid te identificeren als een portret van Julius Caesar, de veldheer die in het jaar 57 v. Chr. tot onze streken is doorgedrongen. De kop zou afkomstig zijn van de Hunerberg in Nijmegen, maar dat is niet zeker. Op deze plaats lag tussen 71 en circa 104 na Chr. het kamp van het Tiende Legioen, dat oorspronkelijk door Caesar is opgericht. Het zou dus niet verwonderlijk zijn als in de Nijmeegse legerplaats een beeld stond van de legendarische stichter.


object:  beeld ; portretkop
datering:  1-100
materiaal:  steen ; marmer
afmetingen:  hoogte: 29 cm
vindplaats:  Nederland; Gelderland; Nijmegen
collectie:  Provinciaal Romeins
objectnummer:  e 1931/2.46
Tijdbalk wordt geladen...