Zittende kat

Zittende kat

Votiefbeelden zijn beeldjes die door gelovigen aan een god werden gewijd. In ruil verwachtte de schenker een speciale gunst van de desbetreffende god. In de Late Periode werden veel votiefbeelden als massaproduct vervaardigd. Er zijn met name grote aantallen bronzen figuren bewaard gebleven. Dit exemplaar stelt een zittende kat voor. Om de hals hangt een ketting met een hanger. De oren zijn doorboord. Er zijn voorbeelden bekend die gouden oorbellen bevatten. Hoewel de vindplaats van de meeste bronzen votiefbeelden onbekend is, lijkt het aannemelijk dat veel ervan afkomstig zijn uit de grote vereringscentra van de goden die ze voorstellen. De kattengodin Bastet werd voornamelijk in de stad Bubastis vereerd, maar er zijn ook grote aantallen kattenmummies gevonden in Sakkara en elders.


object:  beeld
datering:  700-300 BC, Late Periode
materiaal:  brons
afmetingen:  14 cm
vindplaats:  Egypte
collectie:  Egypte
objectnummer:  AB 59b
Tijdbalk wordt geladen...