Restanten van een punter

Restanten van een punter

Ook in de Middeleeuwen leefden veel mensen op, van en met het water. Goederen werden vaak met per schip vervoerd. In 1980 werden bij Hellendoorn de resten van een scheepje uit de vijftiende eeuw ontdekt. Het gaat om ongeveer de helft van een punter, een boot die vooral voor transport over de rivier werd gebruikt. Naast het scheepje stonden drie palen in de bodem, waarschijnlijk overblijfselen van een aanlegplaats in het riviertje De Regge. De afdeling Scheepsarcheologie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de restanten van de punter geconserveerd, gedocumenteerd en speciaal voor deze museumafdeling weer in elkaar gezet.


datering:  15de eeuw
vindplaats:  Nederland; Overijssel; Hellendoorn
collectie:  Archeologie van Nederland
objectnummer:  bruikleen Midden10
Tijdbalk wordt geladen...