Skelet van een hond

Skelet van een hond

Deze hond werd rond 5300 v.Chr. begraven op een donk (een zandheuvel) in de uitgestrekte delta van de Maas en de Rijn. De donk lag in een uitgestrekt waterlandschap van meren, rivieren, geulen, moerassen en verder naar het westen kwelders en de kust. In dit gebied leefden zo'n duizend jaar lang groepen rondtrekkende jager-visser-verzamelaars: mannen, vrouwen en kinderen. De donk gebruikten ze om er hun winterbasiskamp op te slaan. De hond zal vaak zijn meegereisd met één zo'n groep, onmisbaar als hij was bij de jacht. Hij werd dan ook begraven in het grafveld op de top, als volwaardig lid van de gemeenschap.


datering:  5500-5300 v.Chr.
vindplaats:  Nederland; Zuid-Holland; Hardinxveld-Giessendam
collectie:  Archeologie van Nederland
objectnummer:  bruikleen Midden4
Tijdbalk wordt geladen...