Procedure

In het depotIn het depot
Een zorgvuldig ingepakt object gaat op weg naar een ander museumEen zorgvuldig ingepakt object gaat op weg naar een ander museum

Procedure aanvragen bruikleen

Het Rijksmuseum van Oudheden beheert een omvangrijke collectie archeologische objecten. Het museum leent die voorwerpen graag uit, want het is nu eenmaal onmogelijk om alles zelf te laten zien. In principe kunnen alleen geregistreerde musea voorwerpen uit de collectie lenen, bijvoorbeeld voor tentoonstellingen. Aan het lenen van objecten is wel een aantal voorwaarden verbonden.

Vier maanden vóór ingangsdatum indienen

Uw schriftelijke bruikleenaanvraag dient u uiterlijk vier maanden vóór ingangsdatum in te dienen bij de directeur (Wim Weijland, zie contactgegevens). Voor omvangrijke bruikleenaanvragen liefst zelfs eerder, vanwege de vele voorbereidende werkzaamheden die het museum moet uitvoeren: het opzoeken van de betreffende objecten in het depot, samenstellen van een bruikleencontract, opmaken van conditierapporten, restauratie of stabiliseren van objecten, maken van speciale verpakkingen en steunen, plannen van transport, etc.

Informatie aanleveren

Bij elke aanvraag dient u de volgende informatie aan te leveren:

 • Reden van de bruikleen (tentoonstelling, langdurig bruikleen)
 • Een gespecificeerde objectenlijst met inventarisnummers
 • Datum ingang bruikleen (o.a. tentoonstellingsdatum)
 • Datum einde bruikleen
 • Contactpersoon vanuit museum of instelling 
 • Een facility report van het museum of instelling

Indien geen facility report aanwezig is of informatie ontbreekt:

 • De locatie(s) van de bruikleen (plattegrond, foto’s)
 • Detail informatie over vitrine(s) 
 • Detail informatie over wijze van presenteren
 • Veiligheidsmaatregelen (inbraak, brand etc.)
 • Klimaatgegevens

Na uw aanvraag

Binnen een maand na ontvangst van uw aanvraag krijgt u informatie over het al dan niet verstrekken van het bruikleen. Ook ontvangt u de aan de toezegging verbonden voorwaarden op het gebied van bijvoorbeeld transport, koerieren, veiligheid, klimaatcondities of hanteren. Daarnaast geven we een opgave van te verwachten kosten voor zaken als handling, verzekering of conservering.

Contact

Neem voor meer informatie of vragen over het indienen van een bruikleenaanvraag contact op met Robert Ritter, registrar van het Rijksmuseum van Oudheden: