Nehalennia-altaar

Nehalennia altaarNehalennia altaar

Nehalennia was een vruchtbaarheidsgodin en de beschermvrouwe van huis en haard. Ze was ook beschermvrouwe van zeelieden. Schippers, reders en kooplieden die in de Romeinse tijd handel dreven met Engeland (Britannia) wijdden honderden altaren aan haar. Haar tempels stonden in de huidige provincie Zeeland, bij Colijnsplaat (Noord-Beveland) en Domburg (Walcheren). Als dank voor een behouden vaart lieten de zeelieden en handelaren hier altaren neerzetten.

Brokstukken in een vissersnet

Begin jaren zeventig trof een visser in de Oosterschelde stenen brokstukken aan in zijn netten. Het bleken delen van altaren voor Nehalennia te zijn. Een uitgebreid onderzoek volgde, waarbij zo'n tweehonderd brokstukken en altaren werden opgevist. Op deze plek, een stukje uit de kust bij het dorp Colijnsplaat, moet ooit een tempel hebben gestaan die in de loop der tijd door het water is verzwolgen. Op dit altaar is de godin zittend afgebeeld met een mand vruchten en een hondje naast zich. De vruchten verwijzen naar de bescherming van de landbouw, de hond is een symbool van trouw en betrouwbaarheid.

< Klik op de  afbeelding voor een vergroting. Daarna voor een schermvullende afbeelding: klik op het icoontje met de 4 pijltjes (dubbelklik of scroll voor inzoomen)

  • materiaal: kalksteen
  • hoogte: 59 centimeter
  • datering: 150-250 na Chr.
  • afkomstig uit: Colijnsplaat (Zeeland)
  • Bekijk vele andere topstukken uit de collectie in detail in de Topstukkengalerij