Beeld van een schrijver

Beeld van een schrijverBeeld van een schrijver

Dit beeld stelt een schrijver in actie voor. De uitgerolde papyrus ligt op schoot, met rechts is hij aan het schrijven. Op de nu verdwenen plint zal zijn naam hebben gestaan. Het schrift was heel belangrijk voor de administratie en continuïteit van de Egyptische samenleving. Schrijvers stonden in hoog aanzien. Het waren niet alleen klerken maar ook uitvoerende ambtenaren, rechters en archivarissen. Naar schatting kon maar één procent van de Egyptenaren lezen en schrijven. De schrijfkunst ging over van vader op zoon en was een beroepsgeheim. Egyptische schrijvers waren hoeders van de wijsheid van het verleden. Een sterke beroepscode en loyaliteit aan de koning was daarom een vereiste.

Status

De Egyptische samenleving was zeer hiërarchisch. Bovenaan stond de farao, eigenaar van het land. Een elite van hoge ambtenaren bekleedde de hoogste posities in het landsbestuur. Alleen wie gestudeerd had en het moeilijke hiërogliefenschrift beheerste, had toegang tot de hoogste ambten. Hoge ambtsdragers verwachtten ook in het hiernamaals een hoge status. Ze lieten zich daarom als schrijver of als een zittende, hoge ambtenaar vereeuwigen om te laten zien dat ze niet zo maar een nederige klerk waren.

< Klik op de  afbeelding voor een vergroting. Daarna voor een schermvullende afbeelding: klik op het icoontje met de 4 pijltjes (dubbelklik of scroll voor inzoomen)

  • materiaal: graniet
  • hoogte: 32 centimeter
  • datering: ca. 2400 v.Chr.
  • afkomstig uit: Sakkara (Egypte)
  • Bekijk vele andere topstukken uit de collectie in detail in de Topstukkengalerij