Tentoonstelling 'Voortreffelijk en waardig' over 400 jaar arabistiek in Nederland

27 augustus 2013

Persbericht
400 jaar Arabische studies in Nederland in tentoonstelling 'Voortreffelijk en waardig' (6 september 2013 t/m 2 maart 2014)
download bestand 

Persfoto 1
Afbeelding van een paard in een Middeleeuws Arabisch handschrift over veterinaire geneeskunde, van Muhammad ibn Ya‘qub al-Khuttuli (ca. 865).
Collectie Universitaire Bibliotheken Leiden, legaat Levinus Warner.

download bestand 

Persfoto 2
Arabisch handschrift over chirurgie met gedetailleerde afbeeldingen van medische instrumenten. Kitab al-tasrif, door Abu ’l-Qasim al-Zahrawi uit Granada (‘Albucasis’, 936–1013).
Collectie Universitaire Bibliotheken Leiden.
download bestand 

Persfoto 3
De Universiteitsbibliotheek Leiden in 1610. Rechtsonder de Arca Scaligerana, de speciale kast met het legaat van Scaliger. Gravure, naar Johannes Cornelisz. van ’t Woudt.
Collectie Universiteit van Amsterdam, Bijzondere Collecties.
download bestand 

Persfoto 4
Franciscus Raphelengius of Frans van Ravelingen (1539–1597), vanaf 1586 hoogleraar Hebreeuws en eerste docent van het Arabisch in Leiden. Olieverfportret door onbekende meester, gedateerd 1596.
Collectie Universitaire Bibliotheken Leiden.

download bestand 

Persfoto 5
Josephus Justus Scaliger (1540–1609), werkend aan een Arabisch handschrift dat omgekeerd is afgebeeld. Olieverfportret toegeschreven aan Johannes Cornelisz. van ’t Woudt, 1608.
Collectie Universitaire Bibliotheken Leiden.

download bestand