Opgraving Jordanië heeft vijfde seizoen achter de rug

10 oktober 2016

Tell Damiyah in het ochtendlichtTell Damiyah in het ochtendlicht
Twee Jordaanse studentes aan het werk op Tell DamiyahTwee Jordaanse studentes aan het werk op Tell Damiyah
Het opgegraven benen handvatHet opgegraven benen handvat
Opgraven op de Tell in bewoningslagen uit de 8ste eeuw v.Chr.Opgraven op de Tell in bewoningslagen uit de 8ste eeuw v.Chr.

In de laatste week van september 2016 is voor de vijfde keer een archeologisch onderzoeksteam van het Rijksmuseum van Oudheden afgereisd naar Jordanië. De onderzoekers hebben ook dit jaar een aantal weken opgravingen uitgevoerd op en rond de heuvel van Tell Damiyah. Rond 20 oktober zijn ze weer uit Jordanië teruggekeerd.

Graven op de heuvel en aan de voet

Het team bestond uit zowel Nederlandse als Jordaanse archeologen, studenten en lokale assistenten. Ze willen met dit project achterhalen wat de functie van Tell Damiyah gedurende de late ijzertijd (ca. 950-550 v.Chr.) was. Op de heuvel zelf groeven de archeologen in en om het heiligdom uit 700 v.Chr., dat een aantal jaren geleden is gevonden. Het team wilde in kaart brengen hoe groot de afmetingen waren en hoe de straat die ernaartoe leidde eruitzag. Aan de voet van de heuvel werd gezocht naar eventuele sporen of resten van bewoning. In voorgaande jaren bleek dat hiervan niks terug te vinden is, maar dit jaar wilden ze nog een laatste poging doen om sporen te vinden. Als dat niet lukt, komt de conclusie dichterbij dat er wellicht nooit een nederzetting rond de heuvel is geweest.

Resultaten

De eerste opgravingsweken hebben uitgewezen dat er van een eventuele ‘benedenstad’ aan de voet van de heuvel geen sporen te vinden zijn. Het graven op die plek is daarom gestaakt. Op de heuvel zelf vonden de archeologen vooral menselijke resten van begravingen die hier door de eeuwen heen zijn uitgevoerd. In het heiligdom zelf is aardewerk en een mooie pleistervloer uit de achtste eeuw v.Chr. aangetroffen. Op andere plaatsen vonden ze veel gebruiksvoorwerpen, zoals weefgewichten, aardewerk en een benen handvat, en verder haardplaatsen, muurresten en vloertjes. Net als vorig jaar probeerde het team een aantal onderzoekstechnieken van andere wetenschappelijke disciplines uit om archeologische vondsten te dateren, zoals geologische grondmonsters en vingerafdrukken van pottenbakkers op scherven.


De opgraving op Tell Damiyah wordt gesteund door de Oudheidkundige Dienst in Jordanië (directeur dr. Jamhawi Monther). Het project wordt gefinancierd door het Rijksmuseum van Oudheden en de Yarmouk Universiteit.