Rijksmuseum van Oudheden ook in 2016 beneficiënt BankGiro Loterij

4 februari 2016

Directeur Wim Weijland neemt de cheques in ontvangst van Imme Rog. Foto: Roy Beusker FotografieDirecteur Wim Weijland neemt de cheques in ontvangst van Imme Rog. Foto: Roy Beusker Fotografie
Tempelbeeldje uit de periode van farao Amenhotep IIITempelbeeldje uit de periode van farao Amenhotep III

Tijdens het feestelijke BankGiro Loterij Goed Geld Gala op woensdag 3 februari 2016 in het Tropenmuseum in Amsterdam heeft het Rijksmuseum van Oudheden, als meerjarige begunstigde van de BankGiro Loterij, opnieuw een cheque van €200.000 in ontvangst mogen nemen. Bovendien was er een cheque met een extra bedrag van bijna €55.000 via het 'geoormerkt werven'. 

Recordopbrengst van €62,8 miljoen voor cultuur en behoud cultureel erfgoed in 2015

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Tropenmuseum in Amsterdam reikte de BankGiro Loterij de bedragen uit aan negenenzestig culturele organisaties. In 2015 heeft de BankGiro Loterij dankzij de lotverkoop een inleg van ruim €125 miljoen behaald. De helft hiervan komt direct ten goede aan organisaties die zich inzetten voor cultuur en behoud van cultureel erfgoed in Nederland.  Het Rijksmuseum van Oudheden ontving al structurele steun van de BankGiro Loterij en blijft dat ontvangen tot en met 2018.

Geoormerkt werven groeit

Binnen het totaal aantal verkochte loten krijgt directe werving, het zogeheten 'geoormerkt werven', door culturele organisaties een steeds prominentere rol. Deelnemers geven hierbij aan dat zij voor een specifieke organisatie met de BankGiro Loterij meespelen. De helft van de lotprijs gaat dan naar de betreffende culturele organisatie. In 2015 is €6 miljoen geoormerkt geworven, een verdubbeling ten opzichte van 2014.

Aankopen, restauratie en vernieuwing

Het Rijksmuseum van Oudheden is sinds 2010 begunstigde van de BankGiro Loterij en krijgt tot en met 2018 het bedrag van € 200.000 jaarlijks uitgekeerd. Het museum gebruikt de bijdrage van de BankGiro Loterij voor aankopen, restauratieprojecten en de vernieuwing van de vaste tentoonstellingen. Zo werden o.a. in 2011, 2013 en 2015 de nieuwe afdelingen Archeologie van NederlandNederlanders in het Nabije Oosten en Klassieke wereld gerealiseerd. Mede dankzij de bijdrage van de BankGiro Loterij kon het museum in 2015 o.a. een Egyptisch tempelbeeldje en een reliëf met een afbeelding van de Egyptische god Chnoem aankopen. Deze aanwinsten krijgen een prominente plaats in de vernieuwde vaste tentoonstelling van de Egyptische collectie, die eind 2016 gereed zal zijn.