Archeologie op de kaart online

31 oktober 2016

Archeologie op de kaartArcheologie op de kaart
De boomstamkano uit Pesse uit ca. 8000 v.Chr. (© Drents Museum)De boomstamkano uit Pesse uit ca. 8000 v.Chr. (© Drents Museum)

Er is een nieuwe website in de lucht: Archeologie op de kaart. Het is een kennismaking met de Nederlandse archeologie, bedoeld voor leerlingen en andere geïnteresseerden. Het project is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en is uitgevoerd door het Rijksmuseum van Oudheden.

Tien tijdsperiodes

De website is een archeologische tijdreis door tien historische periodes, van de tijd van Neanderthalers tot en met onze Moderne Tijd. Per periode worden de meest interessante voorwerpen belicht. Het oudste vaartuig ter wereld bijvoorbeeld: de boomstamkano uit ongeveer 8000 voor Christus, gevonden in het Drentse dorp Pesse. Of een tempeltje uit de Bronstijd, een boemerang uit de IJzertijd, een Romeins legerkamp nabij Ermelo, de Vroegmiddeleeuwse fibula van Dorestad. Iedere vondst wordt voorzien van beeldmateriaal en uitleg.

Ideaal voor gebruik in het onderwijs

Archeologie op de kaart is met name ontwikkeld voor gebruik in het onderwijs. Voor leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het middelbaar onderwijs levert de website een schat aan informatie voor het voorbereiden van presentaties en werkstukken. Voor docenten is de website een naslagwerk voor gebruik tijdens de les. 

De wereld van onze voorouders

Vanaf het einde van de laatste ijstijd, ca. 11.700 jaar geleden, is het Nederlandse landschap voortdurend veranderd. Waar we nu rondlopen was ooit een koude poolwoestijn, een rivierdelta of een ondiepe zee. De kenmerken van het landschap waren natuurlijk heel belangrijk voor de toenmalige bewoners van ons land. Meer kennis over het landschap helpt ons nu om meer te kunnen begrijpen van de wereld waarin onze voorouders leefden.

Geïllustreerde landkaarten

Illustrator Olav Odé tekende voor Archeologie op de kaart negen landkaarten, waarop het veranderende landschap goed te zien is. Als leidraad gebruikte hij hiervoor kaarten uit de Atlas van Nederland in het Holoceen, die gebaseerd zijn op kaarten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.