Verguld zilveren helm

Verguld zilveren helmVerguld zilveren helm

In 1910 is tijdens het turfsteken bij Deurne deze helm gevonden. Het ijzer van de helm was weggeroest, maar het vergulde zilver van de buitenkant toont dat de eigenaar een hoge officier was. Onderaan staan namen van een ruitereenheid en van de maker: Marcus Titus Lunamis. De helm is in een voormalig moeras gevonden, ooit verloren tijdens een schermutseling of misschien geofferd aan de goden?

Romeinse elitetroepen in Nederland

Deze Romeinse helm is een getuigenis van de aanwezigheid van militaire elitetroepen van de Romeinen in Nederland. Naast de helm zijn een geldbuidel, bronzen munten, schoenen, een ruiterspoor, en onderdelen van een tent en foedralen gevonden. De munten zijn geslagen tussen 315 en 319 na Chr., tijdens de regeerperiode van keizer Constantijn. Deze keizer probeerde het Romeinse gezag aan de noordgrens te herstellen.

  • vindplaats: Deurne (Noord-Brabant)
  • datering: 319 - 323 na Chr.
  • materiaal: verguld zilver
  • hoogte: 28,5 centimeter