Nieuw RMO-weblog op website Archeologie Online

28 februari 2012

Website Archeologie OnlineWebsite Archeologie Online

Een week geleden is op de website Archeologie Online een wekelijks weblog van het Rijksmuseum van Oudheden begonnen. In het tijdschrift Archeologie Magazine vindt u al regelmatig bijdragen van het museum, bijvoorbeeld de rubriek 'Oudheden onderzoekt...' waarin conservatoren Luc Amkreutz (prehistorie) en Annemarieke Willemsen (Middeleeuwen) bij toerbeurt vertellen over hun favoriete objecten. Maar er is nog zoveel meer. De archeologische opgravingen bijvoorbeeld waar het museum bij betrokken is, onder meer in Syrië en Egypte. En de talloze archeologische vondsten die zich in het depot bevinden.

Sakkara en nieuwe tentoonstelling

Het weblog begon vorige week met een verslag van de situatie in Sakkara (Egypte). Medewerkers van het Rijksmuseum van Oudheden en de Universiteit Leiden onderzoeken daar al sinds 1975 een grafveld voor hoge ambtenaren uit het oude Egypte. Door de onlusten van de afgelopen twee jaar, zijn de opgravingen tijdelijk stopgezet. Komende weken krijgt u verder nieuws en informatie over lezingen, en een unieke inkijk in de totstandkoming van de nieuwe tentoonstelling Eilanden van de goden.