Eerste exemplaar boek over Koptische muziek overhandigd

11 november 2011

Magdalena KuhnMagdalena Kuhn
Magdalena Kuhn en Vader Arsenious El BaramousyMagdalena Kuhn en Vader Arsenious El Baramousy
Vader Arsenious El BaramousyVader Arsenious El Baramousy

Bij de Leuvense uitgeverij Peeters is onlangs het Duitstalige boek 'Koptische liturgische Melodien' verschenen. Dit boek, geschreven door Magdalena Kuhn, is de eerste wetenschappelijke monografie over de traditionele muziek van de Kopten. Op vrijdag 11 november werd in het Rijksmuseum van Oudheden het eerste exemplaar overhandigd aan Vader Arsenious El Baramousy, vertegenwoordiger van de Koptische gemeenschap in Nederland.

Eerste wetenschappelijke studie van Koptische muziektraditie

Het boek gaat over de traditionele melodieënschat van de Koptische kerk en analyseert een aantal populaire Koptische hymnen in detail. Verder besteedt het aandacht aan de uitvoeringspraktijk en aan de plaats die traditionele muziek heeft in het leven en denken van moderne Kopten. De Kopten zijn de christenen van Egypte. Momenteel vormen ze een minderheid in een overwegend islamitisch land. Maar hun rijke geschiedenis verbindt hen met de bloei van het christendom in Alexandrië in de eerste eeuwen van onze jaartelling, in een tijd dat Nederland nog niet eens bestond.