Twintigste Steentijddag op 6 februari 2010

VuistbijlVuistbijl

De jaarlijkse Steentijddag van de Universiteit Leiden en het Rijksmuseum van Oudheden is op zaterdag 6 februari 2010 in het Lipsiusgebouw van de Universiteit (Cleveringaplaats 1, Leiden). De hele dag zijn er lezingen van deskundigen over onderwerpen uit het vakgebied. Het programma is als volgt:

10.30-11.00 uur: Ontvangst, inschrijving en koffie

11.00-11.30 uur: Wil Roebroeks, Jan Glimmerveen, Luc Anthonis en Luc Amkreutz
De eerste Neanderthaler van Nederland in een breder perspectief.

11.30-12.00 uur: Eelco Rensink
Hamburgercultuur bij Stroe.

12.00-12.30 uur: Bjørn Smit
De betekenis van mesolithische oppervlaktevindplaatsen: een synthese.

12.30-14.00 uur: LUNCH
Met tevens de mogelijkheid publicaties te kopen en elkaar vondsten te tonen.

14.00-14.30 uur: Yves Perdaen
Landschapsevolutie en steentijdbewoning in het Scheldebekken. De eerste resultaten van twee jaar booronderzoek.

14.30-15.00 uur: M. Bats, J. De Reu & Ph. De Smedt
Geoarcheologisch onderzoek naar de prehistorische bewoning langs het uitgestrekte laatglaciale meer van de Moervaart (Oost-Vlaanderen, België). Landgebruik in zandig Vlaanderen.

15.00-15.30 uur: THEEPAUZE

15.30-16.00 uur: Annelou van Gijn
Twintig jaar onderzoek aan vuursteen.
               
16.00-16.30 uur: Sasja van der Vaart
Een boogschuttersperspectief op polsbeschermers.

16.30-17.30 uur: BORREL
De dag wordt besloten met een borrel.