Bijzonder hoogleraarschap voor twee onderzoekers

25 mei 2010

Ruurd HalbertsmaRuurd Halbertsma
Pieter ter KeursPieter ter Keurs

Met ingang van deze zomer zijn het Rijksmuseum van Oudheden en de Universiteit Leiden twee hoogleraren rijker. Het gaat om dr. Pieter ter Keurs, hoofd afdeling Collecties en Onderzoek, en dr. Ruurd Halbertsma, conservator collectie Klassieke Wereld. Ter Keurs (1956) is per 1 mei jl. bijzonder hoogleraar 'Antropologie van materiële cultuur' bij het Instituut voor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie. Halbertsma (1958) bekleedt met ingang van 1 augustus a.s. de nieuwe leerstoel 'Museale Aspecten van de Archeologie' bij de Faculteit der Archeologie.

Samenwerking

Het professoraat van de museummedewerkers bij de Universiteit Leiden bekrachtigt de bestaande samenwerking tussen het museum en de universiteit. Zo zijn stafleden en onderzoekers van het museum, zoals Ter Keurs en Halbertsma, sinds jaar en dag als gastdocent en onderzoeker betrokken bij de (onderwijs)programma's van de universiteit. Bovendien worden archeologische opgravingen in Egypte en Syrië gezamenlijk uitgevoerd en werd in de negentiende eeuw de basis van de museumcollectie gelegd door het samenvoegen van enkele universitaire collecties. De nieuwe hoogleraren houden hun inaugurele rede in het najaar van 2010.