Voor het eerst examenrondleidingen Grieks en Latijn beschikbaar

24 september 2010

Attische halsamfoor, ca. 500 v.Chr. met een afbeelding van Persephone en SisyphosAttische halsamfoor, ca. 500 v.Chr. met een afbeelding van Persephone en Sisyphos

Als eerste museum in Nederland biedt het Rijksmuseum van Oudheden dit schooljaar examenrondleidingen aan voor Grieks en Latijn. De rondleidingen gaan langs museumstukken die verband houden met de Aeneis van Vergilius en de Historiën van Herodotus, de werken die leerlingen lezen voor het examenjaar 2010-2011. Reserveren voor een bezoek vanaf 1 december 2010 is mogelijk vanaf maandag 27 september a.s.

Authentieke voorwerpen en aansprekende verhalen

Tijdens een examenrondleiding Grieks, Latijn of een combinatie hiervan, gaan de leerlingen met teksten uit de Aeneis of de Historiën in de hand langs meerdere museumafdelingen. Doel is de leerlingen authentieke voorwerpen en aansprekende verhalen te bieden, waarmee ze de examenteksten beter kunnen interpreteren en in juiste historische context leren zien. Zo komen uiteraard voorstellingen van thema's uit Herodotus' Historiën op Griekse vazen aan bod. Daarnaast worden museumstukken uit het oude Egypte en Nabije Oosten bestudeerd. Op die manier laat het museum de leerlingen de interpretatio Graeca van Herodotus vergelijken met de huidige kennis over de oude culturen uit die streken. De leerlingen staan ook stil bij sculpturen en afbeeldingen op Griekse vazen die ze kunnen associëren met Aeneas' reis door de onderwereld, zoals beschreven in Vergilius' Aeneis, boek VI. Om inzicht te krijgen in de Romeinse funeraire tradities lezen ze tijdens de rondleidingen Latijnse inscripties op onder andere grafstèles.

De rondleidingen duren 1 uur en worden gegeven door een museumdocent. Ze zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met enkele gymnasia. De kosten bedragen €37,50 per 20 leerlingen en €75 per 40 leerlingen, inclusief entree en hand-outs.