Prehistorisch graf onderzocht op pollen en DNA

23 april 2009

Onderzoek in uitvoeringOnderzoek in uitvoering
Voorzichtig worden er monsters genomenVoorzichtig worden er monsters genomen
MoeraspireaMoeraspirea

Het prehistorische 'graf van Niersen' is de afgelopen weken in het Rijksmuseum van Oudheden nader onderzocht. Eerst is er een radiokoolstofmonster (C14) genomen van een aantal botten. De onderzoekers hopen daarmee te meer te weten te komen over het voedselpatroon van de overledenen en hoe oud het graf is. Het C14 Laboratorium in Groningen doet er momenteel onderzoek naar.

Graf uit 1907

Het graf werd in 1907 op de Veluwe, in de buurt van Niersen, gevonden door de archeoloog J.H. Holwerda, destijds conservator en later directeur van het Rijksmuseum van Oudheden. Door zijn vondst in gips te gieten, kon hij de half vergane botten veilig bergen en vervoeren naar Leiden. De 4500 jaar oude vondst bevat onder meer botresten van waarschijnlijk twee mensen. Dat is een bijzonderheid in Nederland, omdat van zulke oude botten doorgaans weinig overblijft in de zure zandgrond.

Witte begrafenisbloemen?

De onderzoekers hebben ook monsters genomen van zand en aarde uit het graf. Ze hopen daarin pollen en stuifmeelkorrels van planten en bomen aan te treffen. Daarmee kan nieuwe kennis over de omgeving ten tijde van de begrafenis worden verkregen. Recent pollenonderzoek van een graf uit dezelfde periode leverde aanwijzingen op dat de overledenen mogelijk samen met de fraaie witte bloemen van de moerasspirea waren begraven. Wellicht is het stuifmeel van deze plant ook in dit graf te traceren.

DNA-onderzoek

Tot slot is gekeken of het mogelijk is om monsters van bot- en tandresten te onderzoeken op DNA-materiaal. Daarmee zou meer bekend kunnen worden over het geslacht en eventuele verwantschap van de personen in het graf. Het bleek dat de botten niet meer in erg goede staat zijn, waardoor de kans van slagen van een dergelijk onderzoek klein is. De onderzoekers zullen in een later stadium beslissen of ze wel of geen DNA-onderzoek willen doen.

  • Lees het bericht van 25-11-2008 over eerder onderzoek naar het 'graf van Niersen'.
  • Uitgebreide informatie over het 'graf van Niersen' vindt u op Ancestral Mounds, een website over onderzoek naar grafheuvels door de Universiteit Leiden, in samenwerking met het Rijksmuseum van Oudheden.