Nieuwe website Museumethiek.nl online

9 januari 2009

Objecten uit de tentoonstelling 'Verboden te verzamelen?'Objecten uit de tentoonstelling 'Verboden te verzamelen?'

Het Rijksmuseum van Oudheden heeft begin 2009 een splinternieuwe website online gebracht: museumethiek.nl. De website is een vervolg op de tentoonstelling 'Verboden te verzamelen?' uit 2007. Het doel is op internet informatie te geven over de ethische kant van het verzamelen van objecten door musea en daarover te discussiëren. Steph Scholten, hoofd afdeling Collecties van het museum, werd hierover op 7 januari jl. geïnterviewd in het Teleac radioprogramma 'Hoe?Zo!'.

  • Download de uitzending van Hoe?Zo! van 7 januari 2009 via internet.

Discussiëren op het forum

Bij het uitoefenen van hun taken stuiten musea op allerlei vragen van ethische aard, zoals:

  • Wat mogen musea wel en wat mogen musea niet verzamelen?
  • Moeten sommige objecten teruggegeven worden aan landen of volkeren die daar om vragen?
  • Op welke voorwaarden mogen musea objecten afstoten uit hun collecties?

Met de website Museumethiek.nl creëert het museum op internet een plaats met achtergrondinformatie over dit soort vragen. Tegelijkertijd is er op het forum discussie mogelijk: museumethiek.nl stelt vragen en zoekt samen met bezoekers naar antwoorden. Websitebezoekers worden daarom van harte uitgenodigd om over verschillende thema's en actuele ontwikkelingen mee te discussiëren in het forum.