Einduitslag bezoekersenquête ‘Verboden te verzamelen’

10 oktober 2007

Einduitslag bezoekersenquêteEinduitslag bezoekersenquête
Einduitslag bezoekersenquête 2Einduitslag bezoekersenquête 2

Op 28 oktober jl. sloot de tentoonstelling 'Verboden te verzamelen? Museale vraagstukken van het Rijksmuseum van Oudheden'. Bezoekers konden in de tentoonstelling stemmen over de dilemma's die bij de 15 onderwerpen in de tentoonstelling werden gepresenteerd. In totaal werden 6354 stemmen geteld. Bijgaand totaaloverzicht toont de verdeling over dilemma's en standpunten. 

Museum bestudeert uitslagen

Standpunt C was steeds het standpunt van het Rijksmuseum van Oudheden. Dit standpunt wordt in de meeste gevallen door de meerderheid van de stemmers gedeeld. Uitzondering is het onderwerp ‘Deel van een groter geheel’ waarvan 47% van de stemmers vindt dat de oorspronkelijke situatie altijd zoveel mogelijk benaderd moet worden. Bij een aantal andere casussen zijn de stemmen sterk verdeeld en liggen de percentages soms dicht bij elkaar. Het museum bestudeert nu de uitslagen en betrekt die bij de verdere uitwerking van zijn collectiebeleid.
 
Ondertussen wordt ook gewerkt aan een digitale versie van 'Verboden te verzamelen?'. Het is het streven om die eind 2008 gereed te hebben.