3300 jaar oud graf gevonden in Egypte

16 februari 2007

3300 jaar oud graf3300 jaar oud graf

Archeologen van het Rijksmuseum van Oudheden en de Universiteit Leiden zijn in Sakkara (Egypte) gestuit op de overblijfselen van het graf van Ptahemwia. Uit inscripties in het graf blijkt dat Ptahemwia de hoge hoffunctie vervulde van 'schenker des konings'. Hij verzorgde het eten en drinken van farao Achnaton (1353-1335 v. Chr.).